Iida-Maria Peltomaa

Kasvatustieteen maisteri, pedagoginen täydennyskouluttaja, opetussuunnitelmakehittäjä ja tietokirjailija. Kiinnostunut muutoksessa olevasta oppimisesta ja opettajuudesta. Kaiken perustana pidän koulun yhteisesti jaetulle arvopohjalle rakentuvan toimintakulttuurin ja oppivan yhteisön jatkuvaa kehittämistä.

iidanetti

Minulle tärkeää: Tilanteen ja tarpeiden mukaisesti räätälöity täydennyskoulutus, monipuoliset oppimisen ja osaamisen osoittamisen tavat, monialaisuus ja mahdollisuus aktiivisuuteen.

Minut tavoitat:

050 3603 773
iida-maria@proedugo.fi

Aki Luostarinen

Filosofian maisteri, pedagoginen täydennyskouluttaja, verkkopedagogi ja tietokirjailija. Sekä ikuinen oppija, innostuja. Kiinnostunut koulun ja oppimisen muutoksesta (mennyt-nykyinen-tuleva) sekä erilaisista oppimisratkaisuista niin kasvokkaisessa kuin tvt-välitteisessä opetuksessakin. Oppimisen monenlaiset muodot sekä yhteisöllinen henkilökohtaistaminen ja oman polun löytäminen ovat tärkeitä aina pienestä lapsesta aikuisoppijaan.

Minulle tärkeää: Oppijoiden ja opettajien kohtaaminen, joustavat oppimisympäristöt ja materiaalit, osallisuus ja omistajuus, toimintakulttuuri ja arvot, tulevaisuuden oppiminen.

Minut tavoitat:

040 5444 049
aki@proedugo.fi

Mitä teemme?

Olemme aktiivisia ja innostuneita koulun ja oppimisen kehittäjiä. Toimimme etenkin opetussuunnitelman yleisen osan teemojen kouluttajina. Proedugon lisäksi olemme viime vuosina toimeet pääkouluttajina mm. Opetushallituksen rahoittamissa henkilöstökoulutushankkeissa (OPS-hautomot 1-3, OPS-hautomot Lukio, Koulutuskeskiviikot), sparraajina Sitran Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelmassa ja Kansallisen koulutuksen arviontikeskuksen (Karvi) perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointihankkeen työryhmässä.

Erityisosaamisemme kohdistuu monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, arviointiin sekä oppivan yhteisön periaatteiden mukaisen toimintakulttuurin kehittämiseen.

Kouluttamisen lisäksi toimimme tällä hetkellä

  • Education Specialisteina Startup-lukiossa
  • Vastuukehittäjinä Opetushallituksen rahoittamassa STEAMOK-hankkeessa. Hankkeessa luodaan skaalautuva toimintamalli, joka ohjaa oppilastiimit valitsemaan ja kohdentamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista jonkin todellisen maailman ongelman, johon he lähtevät innovoimaan ratkaisuja STEAM-lähestymistapaa hyödyntäen (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)


Julkaisuja

Reseptit OPSin käyttöön – opettajan opas työssä onnistumiseen (PS-kustannus, 2016)

Toiminnallinen ja ajattelua aktivoiva OPS-pakka, joka toimii koulukohtaisen kehittämisen ja opetussuunnitelman käyttöönoton tukimateriaalina.

Olemme olleet kirjoittamassa opasta Repullinen vinkkejä – opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (2016) sekä ylläpidämme www.monialaiset.fi-verkkosivustoa, jossa julkaistaan case-esittelyjä ympäri Suomen.