Iida-Maria Peltomaa

Kasvatustieteen maisteri ja väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa. Toimii monipuolisissa tehtävissä ainerajat ylittävän oppimisen ja oppivaa yhteisöä kehittävän toimintakulttuurin edistämiseksi. Kiinnostunut muutoksessa olevasta oppimisesta ja opettajuudesta.

iidanetti

Minulle tärkeää: Tilanteen ja tarpeiden mukaisesti räätälöity täydennyskoulutus, monipuoliset oppimisen ja osaamisen osoittamisen tavat, monialaisuus ja mahdollisuus aktiivisuuteen. Kaiken perustana pidän koulun yhteisesti jaetulle arvopohjalle rakentuvan toimintakulttuurin ja oppivan yhteisön jatkuvaa kehittämistä.

Minut tavoitat:

050 3603 773
iida-maria@proedugo.fi

Aki Luostarinen

Filosofian maisteri, pedagoginen täydennyskouluttaja, verkkopedagogi ja tietokirjailija. Sekä ikuinen oppija, innostuja. Kiinnostunut koulun ja oppimisen muutoksesta (mennyt-nykyinen-tuleva) sekä erilaisista oppimisratkaisuista niin kasvokkaisessa kuin tvt-välitteisessä opetuksessakin. Oppimisen monenlaiset muodot sekä yhteisöllinen henkilökohtaistaminen ja oman polun löytäminen ovat tärkeitä aina pienestä lapsesta aikuisoppijaan.

Minulle tärkeää: Oppijoiden ja opettajien kohtaaminen, joustavat oppimisympäristöt ja materiaalit, osallisuus ja omistajuus, toimintakulttuuri ja arvot, tulevaisuuden oppiminen.

Minut tavoitat:

040 5444 049
aki@proedugo.fi

Poimintoja

Proedugon lisäksi olemme viime vuosina toimeet pääkouluttajina mm. Otavan Opiston koordinoimissa Opetushallituksen rahoittamissa henkilöstökoulutushankkeissa (OPS-hautomot 1-3, OPS-hautomot Lukio, Koulutuskeskiviikot), sparraajina Sitran Kestävän koulutuksen kehittäjät -ohjelmassa ja Kansallisen koulutuksen arviontikeskuksen (Karvi) perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointihankkeen työryhmässä.

Kouluttamisen lisäksi toimimme tällä hetkellä mm. 

  • Education Specialisteina Startup-lukiossa
  • Vastuukehittäjinä Opetushallituksen rahoittamassa STEAMOK-hankkeessa. Hankkeessa luodaan skaalautuva toimintamalli, joka ohjaa oppilastiimit valitsemaan ja kohdentamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista jonkin todellisen maailman ongelman, johon he lähtevät innovoimaan ratkaisuja STEAM-lähestymistapaa hyödyntäen (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics)